ODAMIZA, TMMOB’YE, ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZE SAHIP ÇIKIYORUZ!

0 Comments

TMMOB ve bağlı Odalarının emekten yana, toplumcu değerlerinden rahatsız olan AKP iktidarı her fırsatta, bu değerlere sahip olmayan bir meslek örgütü yaratmak için 18 yıldır elinden geleni yapmaktadır. Yine son günlerde AKP iktidarı meslek örgütlerinin yasalarının değiştirilmesini gündemde tutarak sıkıştığı gündemlerden sıyrılmaya çalışmanın yanı sıra TMMOB’nin ve bağlı Odalarının kamusal mücadelesini işlevsizleştirmeye çalışmaktadır.

AKP’nin esas olarak değiştirmeye çalıştığı şey TMMOB’nin seçim ve temsiliyeti düzenleyen yasası değildir. Değiştirilmek istenen, yandaş olmayan, biat etmeyen, TMMOB’nin tavrıdır. Kentlerimizin parsel parsel peşkeş çekilmesine ses çıkarmayan, kamunun kaynaklarıyla oluşturulup yok pahasına özelleştirilen enerjinin temel yurttaş hakkı olduğunu hatırlatmayan, kirli ve pahalı bir teknoloji olan nükleer santrallere itiraz etmeyen, sermayenin kar hırsına terk edilen Yapı Denetim alanına gözlerini yuman, doğayı talan eden nehir tipi HES‘lere karşı çıkmayan, Soma’da iş cinayeti ile hayatını kaybeden 301 madencinin hesabını sormayan, yani doğamızın, tarihimizin tahribatına ses çıkarmayan, kamu kaynaklarının sermayenin kar hırsına kurban edilmesine boyun eğen, emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle dayanışmayan bir TMMOB yaratılmak istenmektedir.

İşte bu yüzden TMMOB ve bağlı Odaları mesleki yetkinlikten alınan güçle örgütlü bir şekilde, bilimi ve tekniği halkla buluşturma mücadelesini verirken, bir yandan bilim karşıtı gerici güçlerin, demokrasi düşmanlarının ve kamu kaynaklarını yağmalayan, talan eden güç odaklarının saldırılarının hedefi olmaktadır.

Bizler EMO Ankara Şubesi üyesi DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak, meslek örgütümüz EMO ve üst birliğimiz TMMOB’nin toplumcu, emekten yana olan mücadelesini bugün daha güçlü bir şekilde savunuyoruz. Bu mücadeleyi gerici güçlerle ittifak yaparak dar iktidar hesaplarına sıkışanların veremeyeceğini biliyoruz, görüyoruz. Bu yüzden de TMMOB’nin toplumcu geleneğine sahip çıkan tüm Demokrat Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarını umuda, mücadeleye, geleceğimize yani örgütümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Hayatlarımızdan da, haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz!

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

Ankara Bileşenleri

Related Posts