EMO DEMOKRATİK KAMUOYUNA

0 Comments

MALİ DURUM ÜZERİNE YÜRÜTTÜĞÜNÜZ TARTIŞMA BAŞLIKLARINI TERKEDİN
UYGULAMALARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN
EMO’da DEMOKRATİK KANALLARI AÇIN

Hepimizin bildiği üzere, pandemi yaşanmasaydı 2020 Mart ayında EMO 47. Genel Kurulu yapılacak ve EMO’da yeni kurullarla yolumuza devam ediyor olacaktık. Fakat içinde bulunduğumuz zorunluluklar gereği genel kurulumuz ertelendi ve ODA çalışmalarının bütününe yönelik bir belirsizlik hâkim olmaya başladı. Tamamen zorunluluklardan dolayı görev başında olan EMO Yönetim Kurulu örgüt genelinde bu denli radikal, EMO ve TMMOB’nin emekten yana duruşuna aykırı kararları tek yönlü uygulama hakkına da sahip olmayacaktı.

EMO yönetim kurullarının temel yaklaşımı gerek Genel Kurul sürecinde gerekse sonrasında yayımlanan EMO Çalışma Programı içinde emek eksenli ve EMO’yu çalışanlarıyla diyalog halinde ve uzlaşmayla yönetme eksenli olmasıdır.

EMO’nun demokratik kanalları (Danışma Kurulları) işletilmediği için bu tartışmaları takip etmeye çalıştık, son olarak Oda Yönetim Kurulu’nun 04.04.2020 tarih ve 46/94 sayılı toplantıda almış olduğu karar üzerine bu metin aracılığıyla düşüncelerimizi paylaşma gereğini hissettik.

I.             ODA’nın içinde bulunduğu mali krizden çıkış yöntemi olarak yürütülen tartışmalar ne yazık ki Oda yönetiminin ve bazı Şube yönetimlerinin personel karşıtı duruşu ile personel politikasına indirgenmeye çalışılmaktadır.

II.           Personelin kazanılmış haklarına el koymaya çalışmak emekten yana duruş sergileyen ODA’mızın savunageldiği değerleri yok etmeye yönelik açık bir saldırıdır.

III.          Krizden çıkış yolu sendikal hakları tırpanlamak değil, karşılıklı diyalogla süreci birlikte yürütmektir.

IV.          ODA’nın demokratik kanalları biran önce çalıştırılmalı, süreci birlikte yürütmenin yöntemleri geliştirilmelidir.

V.           ODA’nın aylardır sadece mali krize yönelik gündemleri işletmesi çok ciddi bir sorundur. Değişen çalışma biçimleri, krizin etkileriyle boğuşan meslektaşlarımızın sorunları, TMMOB ve meslek örgütlerine yönelik saldırılar acilen örgüt gündemine alınmalıdır.

VI.          Oda yönetim kurulu ve bazı şube yönetimleri geçmişten bugüne demokrat mühendislerin birikimleri ile oluşan oda kadrolarına karşı tutumlarını gözden geçirmeli, ayrıştırıcı anlayıştan uzak durmalıdır.

Birliğimize yönelik saldırıların yeniden filizlendiği bu dönemde yaratılmaya çalışılan güvensizlik ortamının, kurgucu bakış açısının kimseye bir faydasının olmayacağını hatırlatarak dar grupçu tavırların birliğimize zarar vereceğini ve EMO’nun devrimci, demokrat, yurtsever ve emekten yana duruşunu zedeleyeceğini hatırlatıyor, herkesi sorumluluklarının gereğini yapmaya davet ediyoruz.

EMO ve Demokratik Kamuoyuna saygılarımızla,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

Ankara Bileşenleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts