Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na çağrımızdır

0 Comments

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2020 tarihinde yapılan 25/28 sayılı toplantısında; çoğunluğu elinde bulunduran grup, Yönetim Kurulu Yazmanının istifasını istemiş ve ‘EMO tarihinin en komik oylaması’ yapılarak 4’e karşı 3 oyla istifa isteği karar altına alınmıştır.

Daha sonra ise 1 Aralık 2020 tarihinde yapılan 25/29 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında daha önce yapılmış olan Yönetim Kurulu görev dağılımı yok sayılarak hukuksuz şekilde yeni görev dağılımı yapılmıştır.

Ülkemizde egemen olan hukuku hiçe sayma anlayışı malesef odamızda da kabul görmektedir!

EMO Ankara Şubesi’nde yaşananlar, EMO hukukunun hiçe sayılması ve bir darbedir!

3 Aralık 2020 tarihinde yaptığımız açıklamada; EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nun ilgili kararlarının yok hükmünde olduğunu, EMO ve TMMOB kurullarını göreve çağırdığımızı, EMO Ankara Şubesi’nde yaşanan hukuksuzlukların Odamızın kurumsal kimliğine zarar verdiğini, EMO Yönetim Kurulu’nun EMO Ankara Şubesi’nde yaşanan bu rezalete derhal müdahil olması ve hukuksuzluğa son vermesi gerektiğini belirtmiştik.

EMO Yönetim Kurulu’nun 05.12.2020 tarih ve 47/17 sayılı toplantısında gündeme alınmış ve EMO Yönetim Kurulu oy çokluğu ile TMMOB’ye sorma kararı almıştır. 

TMMOB Yönetim Kurulu 16.01.2021 tarih ve 46 sayılı toplantısında EMO Ankara Şubesi’nde yaşanan gelişmelerin EMO Ana Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ve gereğinin yapılması sorumluluğunun EMO Yönetim Kurulu’nda olduğu hatırlatılmıştır.

Bu gelişmelerin ardından EMO Yönetim Kurulu 26.01.2021 tarih ve 22 sayılı toplantısında şu kararı almıştır: “TMMOB`un 18.01.2021 tarih ve 70 sayılı yazısı ile ilettiği EMO Ankara Şube Yönetim Kurullarında yaşanan gelişmeler konulu yazısına ilişkin yönetim kurulu kararının konuyla ilgili açılan davanın sonucunun beklenmesine” oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Madem mahkeme kararını bekleyecektiniz, öyleyse neden TMMOB’ye sorma kararı aldınız?

EMO Yönetim Kurulunun EMO Ana Yönetmeliğine uygun olmayan bir durumla ilgili olarak karar vermek yerine mahkeme kararını bekleyecek olması abesle iştigaldir. Oda içinde yaşanan ve hukuki çerçevesini yönetmeliklerimizin belirlediği bir konuyla ilgili olarak mahkemeye başvurmak, mahkemenin sonucunu beklemek hukuksuz darbe sürecine meşruiyet kazandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır..

Bu sürecin ivedilikle sonuçlandırılması için hukuki süreç vb. beklenmeden EMO Yönetim Kurulu tarafından yeni bir karar alınmalıdır: Alınacak bu yeni karar ile EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nun konu ile ilgili kararlarının yok hükmünde olduğu, şube yöneticilerinin Odamızın mevzuatına uygun davranması gerektiği bildirilmelidir.

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nda yaşananlar hukuksuz olduğu gibi meşru da değildir. Odanın itibarını, kurumsal kimliğini düşünmeden çıkarları için dar grupçu anlayışları ile fiili durum yaratmak isteyenlerin yaptıklarına, Odamızın gelenekleri ve mevzuatı çerçevesinde Oda Yönetim Kurulu tarafından son verilmesi gerekmektedir.  

Elektrik Mühendisleri Odası hiçbir grup veya kişinin çıkarları doğrultusunda yönlendirilmemelidir. EMO Yönetim Kurulu, Oda ve Birliğimizin geçmiş demokratik teamüllerine, mevzuatına uygun hareket etmelidir.

EMO ve demokratik kamuoyuna saygılarımızla,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

10 Şubat 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts

Mutlu Yıllar…

Değerli Meslektaşlarımız, 2024 yılının hepimiz için güzellikler getirmesini diliyoruz. Bizim…