TEİAŞ Satılamaz

0 Comments

03.07.2021 tarih ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı aynı gün Resmi Gazete‘de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili karar olarak yayımlandı. Kararda; TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına, hazırlık işlemlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülmesine, özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildiği belirtildi.

06.07.2021 tarihinde yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Basın Açıklamasında; özelleştirme yönteminin halka arz olacağı, çoğunluk hissenin kamuda kalacağı, kamu kontrolünün kesin surette devam edeceği, herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkı devrinin söz konusu olmadığı, mevcut durumda TEİAŞ sadece özelleştirme kapsamına alındığından TEİAŞ ‘ın ve personelinin mevcut statüde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlılığın devam ettiği, süreç hakkında yetkili kişi ve kurumların yapacağı açıklamalar dışında ortaya atılan hiçbir söylentiye, yanlış ve yanıltıcı yoruma itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

TEİAŞ’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlılığının devam ettiği açıklamasının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ‘nın bugüne kadar sessizlik içerisinde olması, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ‘nın açıklamasında belirtilen yetkinin kimde olduğunu göstermektedir. TEİAŞ ise personeline Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ‘nın açıklamasını yazı ile bildirerek süreçte yetkisiz olduğunu göstermeyi tercih etmiştir. Bugüne kadar TEİAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklama yapmaktan kaçınması, yetkisiz olduklarını gösterdiği gibi konu ile ilgili olarak bilgisiz olduklarına ilişkin söylentileri de doğrulamaktadır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu aşamadan sonra Tekel, Telekom, Petkim, Tüpraş, Tedaş, Seka özelleştirmelerinde olduğu gibi muhtemelen Arthur Andersen, McKinsey, Deloitte, Ernst & Young vb. firmalarından danışmanlık hizmeti alacaktır. Bizler bu isimleri 2008 ekonomik krizinden, dünyada ve ülkemizde neoliberal politikalar doğrultusunda uygulanan özelleştirmelerden tanıyoruz. Tekel, Telekom, Petkim, Tüpraş, Tedaş, Seka özelleştirmelerinin sonuçları ortadadır.

Şimdi TEİAŞ’ın elektrik enerjisi arz güvenliğinin teminatı olduğunu, özelleştirmenin aksine üretim ve dağıtım hizmetlerinin acele kamulaştırılmasını, elektriğin üretim, iletim ve dağıtımının kamusal hizmetler olarak görülmesi gerektiğini tüm meslektaşlarımızla birlikte söylemeliyiz.

“Meslekte Birlik Artıklarıyla İttifak Yapanlara Oy Yok!” başlıklı 14.08.2020 tarihli açıklamamızda Meslekte Birlik (MB) Kimdir? Neden DEMOKRAT MÜHENDİSLERE karşıdır?” başlığı altında MB, özelleştirmecidir. Cumhuriyetin birikimlerinin haraç mezat satılmasına hep sessiz kalmışlar, hatta seçim bildirgelerinde özelleştirmeyi savunmuşlardır.” diye ifade etmiştik.

Bugün tereddüt etmeden TEİAŞ’ın özelleştirilmesine hayır diyebilmek için, Elektrik Mühendisleri Odası’nın, TMMOB ‘nin ve Türkiye’nin Demokrat Mühendisler ‘e ihtiyacının bilincindeyiz.

Bu bilinçle;

Özelleştirmelere Hayır

TEİAŞ Özelleştirilemez, TEİAŞ Satılamaz, TEİAŞ Satılık Değil

Kamusal Planlama Kamusal Hizmet

Halka Arz Değil Enerjide Arz Güvenliği

Özelleştirme Değil Acele Kamulaştırma

diyoruz.

Bu sözlerimizi hep birlikte söyleyebilmek için örgütlenelim.

EMO ve demokratik kamuoyuna saygılarımızla,

Sevgi, dostluk ve dayanışma dileklerimizle,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts