DEMOKRAT MÜHENDİSLER GENİŞLEYEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR!

4 Comments

Sevgili meslektaşlarımız,

EMO Ankara Şubesi’nin 26. Olağan Genel Kurulu 15 Ocak 2022 Cumartesi günü ve seçimleri ise 16 Ocak 2022 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

25. Genel Kurul sonrası EMO Ankara Şubesi aradan geçen 20 ayın sonunda 43 yıldır ilk kez demokratik ve mesleki mücadelenin öncü gücü olma özelliğini kaybetmiş ve üyelerinden uzaklaşmıştır. Gerek pandemi sürecinde gerekse daha sonrasında meslektaşların ihtiyaç duydukları konularda mesleki ve teknik destek verilememiş, kamusal fayda korunmamıştır.

Bu anlayışın karşısında kamucu, demokratik, meslekten ve meslektaştan yana bir çalışma anlayışının Şubemizde örgütlenmesi bir zorunluluktur.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER 1970’li yıllardan beri savundukları ve hayata geçirdikleri ilkeleriyle;

 • Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendislerin örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan,
 • Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte uygulama-yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen,
 • Otoriter, hesap vermeyen, ben yaptım oldu anlayışındaki yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren,
 • Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden; aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten,
 • Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayışları egemen kılan,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, çocuk hakları, ekoloji ve çevre sorunu konularında duyarlı olan ve bu konuda her zaman tepki verebilen, 
 • Sağlıklı üye ilişkileri geliştirmeyi ve buna dayanmayı önemseyen, buradan aldığı güçle devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerini yönlendiren,
 • Resmi otorite ile her türlü diyaloga ve işbirliğine açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan,
 • Üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen,
 • Egemen kesime ve söylemlerine aykırı düşme kaygısı gözetmeksizin ülke ve kamu çıkarları, üye çıkarları doğrultusunda tavır geliştirmede üyelerinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan,
 • Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen,
 • Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin önüne çıkarmaksızın, dar meslekçi eğilimler yerine mesleki-demokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama geçiren,
 • Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışlarına takılmaksızın söz konusu ilişkilerin yaratacağı toplumsal kazanımları ölçü alan,
 • Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük çoğunluğunu ücretli çalışan mühendislerin oluşturduğunu gözeterek, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren,
 • Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren  bir EMO Ankara Şubesi’ni yeniden var edecektir. 

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, EMO Ankara Şubesi DEMOKRAT DANIŞMA KURULU’nu etkin kılarak, katılımcı demokrasi ortamı, birlikte yönetim anlayışını geçmişte olduğu gibi hayata geçirecek ve yürüyüşünü güçlenerek sürdürmeye devam edecektir. 

Ülkemizin uğratıldığı ekonomik yıkıma, ekolojik tahribata, toplumun içine sürüklendiği güvensizliğe, geleceksizliğe karşı; pandemi döneminde azalan meslektaşlar arası ilişkilerin ve toplumsal dayanışmanın yeniden güçlendirilmesi için yan yana olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu amaçla mesleğimize, odamıza ve şubemize sahip çıkacak, tüm alanlarda mücadelemizi büyüteceğiz.

Sevgili meslektaşlarımız,

Sizleri 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak olan EMO Ankara Şubesi Genel Kurulu’nda DEMOKRAT MÜHENDİSLER etrafında örgütlenmeye, seçimlerde geleneksel rengimiz olan MAVİ renkli NEŞE AKKOÇ ile başlayan DEMOKRAT MÜHENDİSLER listesine destek vermeye çağırıyoruz!

Birlikte, Şubemizi mesleki ve demokratik bir mevzi haline getirmeye davet ediyoruz.

Sevgi dostluk ve dayanışma dileklerimizle, 

DEMOKRAT MÜHENDİSLER Ankara Bileşenleri

DEVRİMCİ DEMOKRAT PLATFORM

DEVRİMCİ DEMOKRAT MÜHENDİSLER

EMEK HAREKETİNDEN MÜHENDİSLER

SOSYAL DEMOKRAT MÜHENDİSLER PLATFORMU

TOPLUMCU MÜHENDİSLER PLATFORMU

4 Replies to “DEMOKRAT MÜHENDİSLER GENİŞLEYEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR!”

 1. DEMOKRAT MÜHENDİSLER GRUBU OLARAK;BEN VE ARKADAŞLARIM AYNI DOGRULTUDA DEVAMLILIGIMIZI SÜRDÜRECEGİZ.SELAMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts