Frekans, Meslekte Birliğin/AKP-MHP Bloğunun Liberal Maskelisidir

2 Comments

EMO Üyelerinin, EMO Ankara Şubesi ve EMO’nun Geleceğine AKP/MHP Bloğu Tarafından Giydirilmek İstenen Karanlığı Yırtacağına İnanıyoruz!

Sevgili meslektaşlarımız,

EMO Ankara Şubesi 1977 yılında kuruluşundan itibaren üyesiyle barışık, her zaman her görüşten üyesinin yanında olmuş, tarihinin hiçbir döneminde ayrımcılık yapmamış gerek mesleğimizin gelişimi gerekse meslektaş hukukunun korunması konusunda yapılması gerekenleri yapmıştır. TMMOB öncülüğünde yürütülen ve daha demokratik, barıştan ve kardeşlikten yana, eşit paylaşıma dayalı ve tüm ülke halklarının eşitlik temelinde bir arada yaşama iradesine destek veren en önemli unsurlarından biri olmuştur. EMO Ankara Şubesi’ni üyeler ve halkımız gözünde saygın bir yerde konumlandıran, hem mesleki faaliyetlerdeki başarısı hem de demokrasi mücadelesindeki kararlı duruşudur.

TMMOB ve EMO’nun 67 yıllık birikimini yaratan öncü güç içinde her zaman DEMOKRAT MÜHENDİSLER yer almıştır. DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in EMO Ankara Şubesi’ndeki 45 yıllık yürüyüşleri biri 1988-89 (Hatırlanacağı gibi 1988 yılında EMO Ankara Şubesi Seçimini, demokratların iki liste ile katılmaları yüzünden Meslekte Birlik kazanmış ve 1990 yılında yapılan EMO Ankara Şubesi Seçimini de yeniden DEMOKRAT MÜHENDİSLER kazanmıştı.) diğeri de 2020-2021 yılları arasında olmak üzere iki kez ve toplamda 4 yıl kesintiye uğramıştır.

Yeni Bir Seçimin Arifesindeyiz. Tüm Meslektaşlarımız Tarihsel Bir Sorumlulukla Karşı Karşıya!

Yaklaşık iki haftadır birçoğumuz Frekans Mühendisler Platformu adına aranıyoruz. Peki kimdir bu Frekans Mühendisler Platformu?

Frekans Mühendisler Platformu, Meslekte Birliğin İsim Değiştirmiş Halidir!

Yaklaşık iki haftadır profesyonel bir ajans aracılığıyla kendini Frekans Mühendisler Platformu diye tanıtan bir Grup da şube seçimlerine katılmaya hazırlanıyor.

Bizim geçmişten çok iyi tanıdığımız, yıllardır meslekte birlik adı altında odada DEMOKRAT MÜHENDİSLER‘e karşı iktidar mücadelesi veren, grupların liberal maske takmış halidir Frekans Mühendisler Platformu. Geçmişte Meslekte Birliğin kullandığı ‘siyaset yapmayacağız’ sloganı dillerinde. Aynı söylemler, aynı seçim yöntemleri, kamu olanaklarını kullanma, ellerindeki kamu yöneticiliği gücüyle çalışanlarını seçimlerde zorla kendilerine yönlendirmeye çalışma.

Sizi Çok İyi Tanıyoruz!

İstediğiniz maskeyi takabilirsiniz. “Akılcı, Saygılı, Renkli” söylemlerinizin altındaki gerçekleri biliyoruz!

Aklı ve bilimi kamunun değil, iktidarların, belli güç odaklarının çıkarına sunan ve her daim sunmaya hazır zihniyetlerinizden tanıyoruz.

Farklı milliyet ve inançlara saygı duymayan, ötekileştiren ve üstüne üstlük her daim mağduru oynayan zihniyetinizden tanıyoruz.

‘Artık Üyeler EMO’ya Korkmadan Gelecek’miş!

DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in EMO Ankara Şubesi Yönetiminde olduğu hiçbir dönemde üyeler arasında ayrım yapmamıştır.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER adına Yönetim Kurullarına seçilen tüm arkadaşlarımız, tüm üyelerin yöneticisi olduğu bilinciyle ayrımsız olarak tüm üyelere eşit mesafede durmuşlardır ve bundan sonra da durmaya devam edeceklerdir. Aksini ispat edecek tek bir örnek dahi gösteremezsiniz.

EMO değerleriyle bağdaşmayacağını bildiğiniz için, kendi içinizin fesadından dolayı, ancak sizin gibiler korkuyor olabilir.

Sizi korkularınızdan tanıyoruz biz. Üyeler değil siz korkuyorsunuz. Hiç inandırıcı olamayan samimiyetsiz tavırlarınızdan da tanınıyorsunuz bilesiniz; geçmişte üyeleri baskı ile istifa ettiren, şimdi adınızı değiştirince her şey unutuldu zannedip, üyeleri yeniden EMO’ya kaydettiren ve tanınmayız zanneden ‘uyanıklığınızdan’ tanınıyorsunuz.

İsim Değişince Düşünce Değişmiyor, ‘Çağın Gerekleri’, ‘Değişen Dünya’… Diye Diye Hiç Değişmeyen O Zihniyetlerinizden Tanıyoruz sizi!

Kendi yaptıkları ve savunduklarının bir ideolojinin sonuçları olduğunu yok sayarak, bunu da herkese ‘yutturduklarını’ zannederek, kendileri gibi düşünmeyen başkalarına en hafif deyimle ‘ideolojik saplantılı’ diyecek kadar saplantılı zihniyetlerinizden tanıyoruz. İçine kapanan ‘kesif bir yapı değiliz biz’ diyen; ‘zinhar biz farklıyız, nitelikliyiz, kuşatıcıyız’ diyen üslubunuzdan tanıyoruz sizi. Ne kadar saklamaya çalışsanız da o dil, o üslup sizi her yerde ele veriyor işte.

Biz Sizi Çok İyi Tanıyoruz!

Çalıştığı işyerlerinde meslektaşına ayrımcı yaklaşan, özellikle amir konumundaysa alt konumdaki meslektaş ve diğer çalışanları ezen tavırlarınızdan tanıyoruz. Eril dilinizden tanıyoruz sizi biz. Biz sizi kadın mühendisleri küçümseyen, ofislerde, işyerlerinde konu mankeni rolü biçen bakışlarınızdan tanıyoruz. Angarya olarak gördüğünüz her işi kadın mühendislere yıkıp, erkek mühendislerle erkek muhabbetleri yapan hallerinizden biliyoruz sizi biz. İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan duruşunuzdan (!) tanıyoruz. İstanbul Sözleşmesi tek taraflı olarak kaldırılınca hiç gizlemediğiniz sevincinizden biliyoruz sizi biz.

Kadınlar, bir kadın daha öldürülmesin diye sokaklara çıktığı zaman gösterdiğiniz tepki ve öfkeden tanıyoruz biz sizi. Kadınların giydiğine karışan, gülmesine, konuşmasına laf eden, özel hayatlarına dahi burnunuzu sokan hadsizliğinizden tanıyoruz biz sizi.

Sizin örgütlü hareket etme potansiyelinizi de iyi biliriz biz. Kamu veya özel işyerlerinizdeki konumunuzu meslektaşlarınıza karşı kullanarak, emir talimatla oy kullandırma yönteminizi iyi biliriz mesela.

Siz sadece kendi düşüncenizden olanlara örgütlü hareket etme hakkı tanıyanlarsınız. Kerametiniz kendinizden menkul’ya; tüm insani haklar sadece sizin için var, sadece siz örgütlenebilirsiniz!

Sizin dışınızdakiler size rağmen var olmaya, biraya gelmeye kalktığında da hemen ‘lanetli’ ilan edersiniz. ‘İdeolojik saplantılı’, ‘içine kapanan kesif bir yapı’ dersiniz.

Sizin örgütlenmekten, meslek örgütünden ne anladığınızı da biliyoruz biz. Sizin egemen olacağınız meslek örgütü, bir meslek örgütü olmaz artık, iktidarların arka bahçesi olur. Biz sizin bu hayalinizi yıllardır biliyoruz. Sizin meslek örgütünden anladığınız, iktidarlara yanaşıp, oralardan pay gelmesini istemekten, beklemekten öte değil. Biz sizi yönettiğiniz işlerden, işyerlerinden, kurumlardan tanıyoruz.

Sizi Biz İş Yapma Tarzınızdan Biliyoruz!

Ülkenin kaynakları heba edilirken, halkın cebinden çıkan paralar rant projelerine aktarılırken sesinizin çıkmayışından, sesini çıkaran meslek odalarına da ‘bunlar siyaset yapıyor’ diye yaftalayan anlayışınızdan biliriz.

Yapmacık şekilde ‘liyakat, eğitim, gelişim’ der durursunuz, bir koltuk kapmak veya küçücük bir pay da siz almak için meslektaşlarınızın sırtına basarak yükselmekten çekinmezken bunu da değişen dünyanın gereği görürsünüz. O yüzden boşuna güzel sözleri ziyan etmeyin. Aranızda olup, sizin gibi olmayanları da kendinizden saymayın, kendinize benzettiğinizi sanmayın! Çünkü biz sizi de sizin gibi olmayanları da iyi tanıyoruz.

Çünkü bu ülkenin de dünyanın da, EMO’nun da, EMO Ankara Şubesi’nin de iktidarcı değil, kamucu; ağzı iyi laf yapan değil, iyi iş üreten, sadece yandaşlarını değil, tüm üyeyi kayıran mühendislere ihtiyacı var. Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız” diyen TMMOB’nin efsane Başkanı TEOMAN ÖZTÜRK’ün yolundan giden mühendislere ihtiyacı var. Ve bugün hala bu değerler geçer akçeyse, biz onları koruduğumuz, yaşattığımız içindir.

Görüyoruz ki siz dahi bu değerleri dilinize dolayarak seçim kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu da tüm demokratların, DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in şanı olsun.

Ancak ne kadar dilinize dolasanız da ne kadar taklit etseniz de, bu değerleri kullanmaya çalışsanız da biz sizi sinsiliğiniz ve riyalarınızla çok iyi tanıyoruz!

Oyları Bölmeyelim! Geçmişte Olduğu Gibi Birlik Olalım ve ‘Frekans’a Karşı DEMOKRAT MÜHENDİSLER Şemsiyesi Altında Birleşelim!

Bizler, altı doldurulmayan, ‘yenilik ve değişim’ gibi cazibeli söylemlerle değerlerimizin daha fazla yerle bir edilmesini istemiyoruz!

Bizler, aşağıda imzası olan ve daha önce EMO Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış meslektaşlarınız olarak, ülkemizi karanlığa sürükleyen zihniyetin EMO Ankara Şubesi’nde de egemen olmasını istemiyoruz! Üyelerimizin bu yönde duyarlı davranacağına güveniyoruz.

Ülkemizi Karanlığa Sürükleyen Zihniyetin EMO Ankara Şubesi’nde De Egemen Olmasını İstemiyoruz!

Tüm sol, sosyalist, devrimci, yurtsever, ilerici, laik, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan, sosyal demokrat, cumhuriyet değerleri ile barışık üyelerimizi DEMOKRAT MÜHENDİSLER şemsiyesi altında toplanmaya ve 16 Ocak 2022 Pazar Günü 9.00-17.00 saatleri arasında ‘Korkut Reis Mahallesi, Necatibey Caddesi, Yeşilırmak Sokak No:2 Çankaya ANKARA adresindeki SARAR İLKÖĞRETİM OKULU’nda yapılacak seçimlerde Neşe AKKOÇ ile başlayan DEMOKRAT MÜHENDİSLER Listesine oy vermeye çağırıyoruz.

Sevgi dostluk ve dayanışma dileklerimizle,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

Prof. Dr. Haluk TOSUN (EMO Ankara Şubesi 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

Teoman ALPTÜRK (EMO Ankara Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

Kaya BOZOKLAR (EMO Ankara Şubesi 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

Ali YİĞİT (EMO Ankara Şubesi 11, 12. Dönemler ve 13. Dönem – birinci yıl- Yönetim Kurulu Başkanı)

Sıtkı ÇİĞDEM (EMO Ankara Şubesi 13. Dönem – ikinci yıl- Yönetim Kurulu Başkanı)

Haşim AYDINCAK (EMO Ankara Şubesi 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

Tuncay ATMAN (EMO Ankara Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

Mustafa KADIOĞLU (EMO Ankara Şubesi 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

Ramazan PEKTAŞ (EMO Ankara Şubesi 18, 19 ve 20. Dönemler Yönetim Kurulu Başkanı)

Ebru AKGÜN YALÇIN (EMO Ankara Şubesi 21 ve 22. Dönemler Yönetim Kurulu Başkanı)

Ömürhan SOYSAL (EMO Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

Ecevit ABLAK (EMO Ankara Şubesi 25. Dönem  -Şubat 2020’den Aralık 2020’ye kadar- Yönetim Kurulu Başkanı)

2 Replies to “Frekans, Meslekte Birliğin/AKP-MHP Bloğunun Liberal Maskelisidir”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts