DEMOKRAT MÜHENDİSLERDEN BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİNE ÇAĞRI

0 Comments

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bugün ülkemizde 50’ye yakın kamu ve özel üniversitede Biyomedikal Mühendisliği Eğitimi verilmekte ve mezunları Oda’mıza kaydedilmektedir. Biyomedikal Mühendisleri, 2008 yılından beri, EMO Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurullarında temsil edilmelerinin yanı sıra Biyomedikal Meslek Dalı Komisyonu ile temsil edilmektedir. Biyomedikal Mühendisliği, 2020 yılına kadar EMO içinde gelişimini istikrarlı biçimde sürdürmüştür. Ancak, 2020 yılı içinde pandemi sürecindeki popülerleşmesine rağmen, uygulanan yanlış politikalar sonucu, duraklama dönemine girmiştir. Bunların yanında ülkemiz ekonomisinde yaşanan istikrarsızlıklar, döviz kurunun kontrolsüz biçimde artmasıyla birlikte, ağırlıklı olarak yurtdışından ithal getirilen tıbbi cihazlarda da sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Birçok hastanede ortopedi ve beyin ameliyatları ertelenmek zorunda kalmakta, tek kullanımlık malzemeler steril edilerek birden fazla kez kullanılmak zorunda kalınmaktadır. Birçok Biyomedikal Mühendisi de çalışmak için yurtdışına gitmektedir. 

DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak yeni çalışma döneminde, mevcut EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yaşatılan, ayrıştırmayı ve ötekileştirmeyi ortadan kaldırarak; işsiz, ücretli çalışan ve işveren mühendisi ile birlikte görev yaptığımız başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını bir araya getiren ortak akılla aşağıdaki çalışmaları hedeflemekteyiz:

  • Ulusal çapta bir etkinlik olan Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı -BİYOMUT- bilimsel etkinliğini üniversiteler, önde gelen tıbbi cihaz firmaları ve Tabipler Odasıyla birlikte gerçekleştirmek,
  • EMO Ankara Şubesi Haber Bülteni içerisinden başlayarak Biyomedikal Mühendisliği ile ilgili akademik, mühendislik veya magazin temelinde oluşacak yayınların, üyelere, EMO- Genç üyelere ve üniversitelere ulaştırılmasını sağlayacak “EMO Ankara Şubesi Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri & Teknikler” adlı yayının oluşturulmasını sağlamak
  • Biyomedikal Mühendisliğin ana sorunu olan “yetki” ile ilgili olarak tüm tarafların katılımıyla birlikte bir “Biyomedikal Mühendisleri Yetki Çalıştayı” gerçekleştirmek,
  • Biyomedikal Mühendislerin katılacakları meslek içi eğitimler (MİSEM) hazırlamak ve düzenlemek için çalışmalar yapmak,
  • Şubemizce gerçekleştirilen Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansı içerisinde Biyomedikal Mühendislik ve Yaşam Bilimleri ile ilgili uluslararası kapsamda bir oturum yaparak bu konuda çalışan üye ve üye adayları ile üniversiteleri bir araya getirmek,
  • Şubemiz coğrafyası içerisindeki Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlarıyla toplantılar düzenleyerek, biyomedikal mühendisliği eğitimi, staj sorunları, oda ilişkileri konusunda ortak politika belirlemek,
  • “Biyomedikal Mühendisliği ve Uygulamaları” başlıklı Türkiye’nin ilk bilimsel biyomedikal mühendislik kitabı olarak EMO Yayınlarından kazandırılan bu eserin, ilgili bölümlere tanıtımını gerçekleştirmeye devam etmek ve yine Biyomedikal Mühendisği ile ilgili yeni kitap çalışmalarına başlamak,
  • İşsiz Biyomedikal Mühendislerine ve biyomedikal mühendisliği öğrencileri EMO-Genç üyelerinin katılacakları mühendislik geliştirme eğitimleri ve kurslar düzenlemek

2020-2021 yılları arasında kesintiye uğrayan Biyomedikal Mühendisi etkinliklerini yeniden başlatmak ve mesleğimizin gelişimini EMO Ankara Şubesi’nde sürdürmek için tüm meslektaşlarımızı 16 Ocak 2022 Pazar Günü yapılacak seçimlerde Neşe AKKOÇ ile başlayan DEMOKRAT MÜHENDİSLER Listesine oy vermeye çağırıyoruz.

Sevgi, dostluk ve dayanışma dileklerimizle,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts