DEMOKRAT MÜHENDİSLER, EMO ANKARA ŞUBESİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINIDIR

0 Comments

Sevgili meslektaşlarımız,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, EMO Ankara Şubesi’nin 1977 yılında kuruluşunda yer alan anlayışın devamı ve 45 yıllık bir geçmişe sahip köklü bir demokrasi geleneğinin adıdır ve meslek alanımızda, EMO’da, TMMOB’de ve ülkenin bütününde üretilen, yaratılan tüm ilerici, demokrasiden, cumhuriyetten, laiklikten yana değerlerin taşıyıcısı, savunucusu ve o değerlerden beslenen bir yapıyı ifade etmektedir. Bugün Şube Yönetiminde bulunan ve ‘birbirleriyle kavga ede ede küçülen azınlığın’ ‘30 yıllık köhnemişlik’ ifadesi bu geçmişe saldıran bir ifadedir. Unutulmamalıdır ki, eleştiri sahiplerinin bir kısmı da bu süreçlerin içinde rol ve görev almışlardır ama bu sözleriyle kendilerini de inkâr etmektedirler.

EMO Ankara Şubesi’nin kuruluşundan bugüne kadar DEMOKRAT MÜHENDİSLER’lerin yönetimlerde varlığı, (1988 – 1990 yılında bir kez ve bir kez de 2020-2022 arasında olmak üzere) iki kez kesintiye uğramıştır. DEMOKRAT MÜHENDİSLER tüm meslektaşlarımızla ile birlikte yıllarca farklı iktidarların odalara yönelik etkisizleştirme hamlelerine karşı koymuştur ve EMO Ankara Şubesi’ni yaşatmayı, dimdik ayakta kalmasını sağlamıştır. Yine DEMOKRAT MÜHENDİSLER , yıllarca meslektaşa, meslek alanımıza sahip çıkmış; oluşturduğu görüş ve değerlendirmelerle; hukuk davalarıyla; yapılan görüşme ve yürütülen tartışmalarla; yine üyelerin katıldığı birçok etkinlikle haklarımızı korumuş; kamusal fayda adına, tarihi ve kültürel miras talanına karşı, kamu mallarının yağmalanmasına karşı ve benzeri birçok faaliyetin doğrudan içinde yer almış veya bizzat önderlik etmiştir.

Dolayısıyla ‘değişim’ derken, ‘yenilik’ derken neyin değiştirilmek istendiğine, yerine ‘yeni’ olarak neyin konulmak istendiğine bu çerçevede bakmak gerekmektedir. DEMOKRAT MÜHENDİSLER, her koşulda üye, meslek, toplum ve ülke çıkarları doğrultusunda en geniş kesimleri kapsayan bir anlayışla çalışmışlardır ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerdir.

Bir yapıyı, bir duruşu, tavrı belirleyen nitelikler ele alınırken geçmişle bağına, geleceğe dair planlarına ve elbette bugününe bakmak gerekir. EMO Ankara Şubesi, çok renkli, çok çeşitli düşüncelerden üyeleri bünyesinde barındırır. Bu kadar çeşitliliğin var olabilmesi, kendini ifade edebilmesi, zaten demokrasinin ta kendisidir. Çünkü ancak demokrasinin olduğu yerde tüm çeşitlilik ve zenginlikler ile var olunabilir. Bu yanıyla DEMOKRAT MÜHENDİSLER EMO Ankara Şubesinde demokrasinin varlığının temsilcisi ve güvencesidir.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER EMO Ankara Şubesi ve EMO’dan başlayarak TMMOB’a kadar her adımda izi olan, günün gereklerine ve mesleğin ihtiyaçlarına göre birçok yeniliği geniş katılımlarla tartışmış ve hayata geçirmiş, hiçbir zaman sığ/yersiz tartışmalara kapılmamış, duruşu ve bakışı net ve bir o kadar da kapsayıcı bir anlayıştır. Eğer herhangi bir kurumda ve/veya meslek odasında yeniyi, ilerici olanı temsil etmek gibi bir iddia ile yola çıkılıyorsa, bu geçmişi ‘tu-kaka’ ilan ederek yapılacak bir şey asla değildir.  Eğer yeniliği temsil etme iddianız var ise; bu, yapılanların özümsenmesi ve üzerine yeni çalışmalar eklenmesiyle olacaktır. Aldatıcı ‘yenilik’, ‘değişim’ sözleri edilerek geçmişte yapılan çalışmaların bile çok çok gerisine düşüldüğünde bu iddiaların boş sözler olduğu açığa çıkmaktadır. Sadece bu cazip kelimelerin etkisi ile bir süre bazı üyeleri belki oyalayabilir, etkileyebilirsiniz. Ancak sonuçta ‘ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz!’

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, EMO Ankara Şubesi’nin geçmişine sahip çıkarak geleceğe yürürken her dönem ve her koşulda ‘geçmişin deneyimlerini günümüz dinamizmiyle birleştirmek’ felsefesini hatırlar ve hatırlatır.  Dolayısıyla Demokrat olmak, geçmişin değerlerine sahip çıkarak, ileriye doğru değişiminin savunucusu ve uygulayıcı olmak demektir; ‘değişim’ diyerek EMO örgütlülüğü tarafından yaratılan değerleri ve yaşanmışlıkları yok saymak değildir.

Başarı Ölçülebilir Bir Değerdir! ‘Biz Çok Başarılıyız’ Demekle Başarılı Olunmuyor!

Demokrat olmak, üyenin sorunlarını kavrayan ve çözüm üreten olmaktır. Demokrat olmak, iş üretmektir, sorun çözmektir; ‘yenilik’ diyerek, ‘çözüm üreteceğiz’ diyerek koca bir dönem boyunca hiçbir şey yapmamak değildir.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, yönetimde bulundukları dönemlerde, Elektrik Mühendisliği Ulusal Kongresi, İletişim Teknolojileri Sempozyumu, Yüksek Gerilim Çalıştayı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Günleri (EEMG), Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu (ABGS), İç Anadolu Enerji Forumu (İÇEF), ARGE Yenilik ve Teknoloji Politikaları Forumu (AYTEP), Bitirme Projeleri Sergisi (BPS), İlk Bildiriler Konferansı (IBK), Kamusallık Yeniden Sempozyumları,  Sinyal ve Görüntü İşleme Kurultayları ve benzeri gibi saymakla bitmeyecek onlarca mesleki ve kamu hassasiyetine önem veren kongreler, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, panel ve forumları önermiş, tartışmış ve hayata geçirmiştir. Bunların yanı sıra Özelleştirme Kaşıtı Platform, Nükleer Karşıtı Platform, TMMOB örgütlülüğü tarafından verilen Enerji Sempozyumu, Demokrasi Kurultayı Ankara Yerel Çalıştayı, Çevre Direnişleri Buluşması ve benzeri gibi TMMOB bütünselliği görevlerini de başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu tarz etkinliklerin bir kısmını (İÇEF vb) temsilciliklere kadar yaymış, en geniş katılımı gerçekleştirmiştir.

Demokrat olmak, önce bulunduğu yerde, meslek odasında, yönetim kurulları ve diğer tüm organlarda demokrasiyi savunmak ve işletmektir. Şeffaf, hesap verebilen yönetimler oluşturmaktır, üyeye hitap edebilmektir, meslek odasını sadece kendine ait görmemek, EMO’nun üyenin olduğunu bilmektir; DEMOKRAT MÜHENDİSLER, mevcut Şube Yönetiminin yaptığı gibi ‘bu bizim etkinliğimiz’ diyerek üyeye kapıları kapatmazlar, aksine ‘bu EMO’nun etkinliğidir’ diyerek herkesi davet etmişler ve etmeyede devam edeceklerdir.

Demokrat olmak, kurum kültürüne, kurumsal işleyişe sahip olmak, bunları korumaktır; EMO’ya, meslek odasına yabancı, kişisel ikbal peşinde koşan, yazılı ve yazılı olmayan gelenekleri çiğneyen bir anlayışa sahip olmak değildir. Demokrat olmak, EMO etrafındaki insan dokusunun düzeyini ve yetkinliğini artırmayı hedeflemektir.

Yenilik ve Değişimin Devamı İçin Oylarımızı Mevcut Şube Yönetimindeki Bileşenlere Verecekmişiz!

Yenilik 1: Demokratız deyip seçim sonrasında demokrat olmadığını her platforma söyleyenlerle zafer pozu vermek,

Yenilik 2: Seçimden itibaren Yönetim Kurulu içinde ötekileştirme ve ayrıştırma yapmak,

Yenilik 3: EMO Anayasası niteliğindeki EMO Ana Yönetmeliğini rafa kaldırmak. 2020 yılı içerisinde Şube Yönetimi içinde şeçilmiş Yürütme Kurulu’na darbe yapmak ve devamında Yönetim Kurulu içinden istifalara neden olmak,

Yenilik 4: Şube Temsilciliklerinde yıllardır zorluklar içerisinde mücadele eden Demokrat Temsilcileri görevden almak,

Yenilik 5: Şubemizin her yıl meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran meslektaşlarımıza belge verme törenine gelen EMO Eski Başkanı ve etkinliğe katılan bir grup EMO Ankara Şubesi üyesine ‘Siz niye geldiniz? Bu bizim etkinliğimiz’ deme hadsizliğini göstermek,

Yenilik 6: Şube bütçesini hoyratça kullanıp, yeni seçilecek Yönetim Kurulunun elini kolunu bağlamak,

Yenilik 7: Şube profesyonellerine mobbing uygulamak ve istifaya zorlamak,

Yenilik 8: Geçmiş dönemlerde DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in yaptığı işlerin yüzde birini bile yapmayıp İş üretmek yerine istatistiklerle oynayıp yapılan küçük işleri büyük göstermek (Bu sizlere bir şey hatırlatıyor mu? Bizim aklımıza hemen TUİK istatistikleri geldi),

Yenilik 9: Yıllardır üyeler arasında dayanışma ile gerçekleştirilen EMO Ankara Şubesi Geleneksel Gecesini, bilet satılarak gerçek üyelerle bir dayanışma etkinliği şeklinde yapmak yerine ‘EMO bütçesi ile finanse etmek’,

Yenilik 10: Yönetim Kurulu içerisinde kavgayı sürdürmek ve seçime 15 gün kala Yönetim Kurulu’nda yeni istifalara neden olmak,

Yenilik 11: Staj, mühendislik eğitiminin olmazsa olmazı ve pratik yapmak için bir araçken; staj yeri bulma sıkıntısı çeken meslektaş adaylarımıza şubede eğitimler düzenleyerek ‘sözde staj’ yaptırmak,

Yenilik 12: İş üretmek yerine sanal istatistik üretmek, düzenledikleri az sayıdaki eğitim katılımlarını abartarak ilan etmek,

Yenilik 13: EMO’ya yıllarca emek vermiş olanları görmezden gelip, EMO tarihini ‘Köhne anlayış’ olarak tanımlayıp tarihi kendileriyle başlatmak,

Yenilik 14: Yönetimde bulundukları dönemde; TMMOB’nin ve Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun ülkemizdeki hak ihlallerine karşı yürüttüğü, daha eşit paylaşıma dayalı ve kardeşçe yaşama isteğini belirten etkinliklerine katılmamak, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve çevre direnişlerinin yanında bulunmamaya özen göstermek,

Yenilik 15: İki yıllık çalışma(ma) dönemleri boyunca başta Yönetim Kurulu içinde olmak üzere EMO Ankara Şubesi gündelik hayatında hiç bir demokratik kuralı işletmemek. Ancak seçim yaklaşınca eğreti bir şekilde ‘demokrasi’ ve ‘kamusallık’ kavramını ağızlarına almak zorunda kalmak,

Yenilik 16: SMM üyeler teknik sorunlarına çözüm beklerken Teknik Büro personelini uzaklaştırmak için türlü türlü ayak oyunları yapmak,

Yenilik 17: Geçmiş dönemlerde en az ayda bir kez toplanan ve hem doğrudan demokrasinin bir aracı hem de demokratik denetim mekanizması olarak işlettiğimiz ve tartışarak ortak aklımızı oluşturduğumuz EMO Ankara Şubesi Danışma Kurulunu sadece iki kez toplayarak eleştirilerden kaçmak,

Şubat 2020’de birlikte yola çıktıklarının hemen hemen hepsini şubeden uzaklaştırmayı başardılar. İç kavgalar nedeniyle 7 Yönetim Kurulu üyesi istifa etmek zorunda kaldı. Üç kez şube Yürütme Kurulu değişti. Teknik Müdür mobbing uygulanarak istifa ettirildi. En sonda Şube Müdürü zorunlu izne gönderildi.

Mevcut Şube Yönetiminin ‘Yeniliklerini’ daha da artırabiliriz. Yenilik buysa biz bunları almayalım. Üyelerimiz mesleki sorunlarına çözüm beklemekte!

Geçmişi karalayarak gerçeği değiştiremezsiniz. Mevcut Şube Bileşenleri Yönetime seçildiğinden bugüne kadar kendilerine verilen şansı boşa harcamıştır.

Yenilik ve değişim adına yaptıkları yanlışları görmedikleri gibi aynı yanlışı sürdürmek için ısrarcılar.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER; geçmişten bugüne, bugünden geleceğe tüm ilerici, demokrasiden, cumhuriyetten, laiklikten yana değerlerin taşıyıcısı, savunucusu üyelerinin destek verdiği demokratların kutup yıldızı bir çatıdır ve hiçbir dar grubun temsiliyeti ile sınırlı değildir. DEMOKRAT MÜHENDİSLER bunca yıldır, üyeler nezdinde yarattığı güvenle, farklı düşünen üyelerin de rızasını alarak yönetimler oluşturmuş; dönem içi ilişki ve çalışmalarıyla da bu güveni hak ettiğini kanıtlaya gelmiştir. EMO Ankara Şubesi’nde geçmişten bugüne yaratılan değerlere sahip çıkmak ve daha ileriye taşımak için bu geleneğin temsilcisi DEMOKRAT MÜHENDİSLER çatısı altında toplanmak, üyeye, mesleğe karşı duyulan sorumluluğun gereğidir.

Ne Frekans Mühendisler Platformu’nun EMO’dan uzak, üyeyi tanımayan ‘hayalleri’ ne de şube bileşenlerinin ‘yenilik balonları’ na karnımız tok.

Biz DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak 2020’de kaldığımız yerden üyelerimize hizmete hazırız.

Oyları Bölmeyelim! DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in büyük şemsiyesi altında toplanalım!

Hiç bir şeyi yeniden keşfetmeye gerek yok! DEMOKRAT MÜHENDİSLER, yıllardır mesleğin ve meslektaşların sorunlarını bilen ve bunlara çözüm üreten bir yapıdır.

Tüm üyelerimizi, 16 Ocak 2022 Pazar Günü yapılacak seçimlerde Neşe AKKOÇ ile başlayan DEMOKRAT MÜHENDİSLER Listesine oy vermeye çağırıyoruz.

Sevgi, dostluk ve dayanışma dileklerimizle,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

Teoman ALPTÜRK, Bülent DAMAR, Haluk TOSUN, Haşim AYDINCAK, Sebati GÖKEN, Orhan ÖRÜCÜ, Esen ERGİN, Ali Rıza AKTAY, Mustafa KADIOĞLU, Ali GÜNDÜZ, Arif SALAMCI, Tacettin GÜL, Solmaz DEMİRER, Rahime TİĞREK, Güzide ERKUŞ, Behram BİLGİN, Abidin BARAN, Ahmet KÜLAHCI, Mustafa ÖZTÜRK, Sıtkı ÇİĞDEM, Hüseyin ÖNDER, Arif KOÇOĞLU, Ertuğrul YEMİŞÇİOĞLU, Kenan BÖLÜKBAŞI, Erdal APAÇIK, Olgun YURT, Zeki ALTUNTAŞOĞLU, Hamza KOÇ, Ali YİĞİT, Kübulay ÖZBEK, Kadir ÖZKAN, Mahmut ERKENEK, Neşe ÜLKER, Soyer ATEŞER, Ecevit ABLAK, Alaattin Ali YOLCU, Ercan DURSUN, Nezir ÖZSOY, Seçin ATAÇ, Murat ERARSLAN, İsmail AMARATOĞLU, Galip TOPAL, Sadi DÖNMEZBABA, Bahattin TOKSOY, Ergin GÜLEN, Muhsin GÜR, Ziya GÜLER, Bekir Sami ÖZTÜRK, Y. Arzu İŞERİ, Feza SARAÇOĞLU, Suat ÇETİN, Süha GEDİZLİ, Bahadır ACAR, Mehmet BOZKIRLIOĞLU, Feyyaz İKİZ, Şener NUHUT, Ramazan PEKTAŞ, Ebru AKGÜN, Engin SÜRMEN, Sevda Emer ELÇEK, Muhsin DUGAN, Hasan AKTAŞ, Neşe AKKOÇ, Halil ASMA, Orhan İÇLİ, Ali Nihat YAZICI, Vedii YEŞİLKILIÇ, Ersoy DEDE, Fatih EROĞLU, Ömürhan SOYSAL, Duran KUBAŞIK, Mehmet Ali KIRAN, Cemal AKTAŞ, Tufan TEZİŞ, Fuat SAYGILI, Ali Haydar GÜMÜŞ, Şule ARSLAN, Mehmet KARABACAK, İbrahim SARAL, Hasan FINDIK, Bora GÜNGÖREN, Özenç AKDAĞ, Onur KOÇAK, İlker TAŞAN, Mert KÜLAHCI, Eren KAHRAMAN, Tülay IŞIK, Özgür Bahtiyar BULUT, Ali KILIÇ, Bilal ÇOPUROĞLU, Türesin ÖZPİNECİ, Metin İLBOĞA, Barış ÇORUH, Bekir KÖROĞLU, Yılmaz KOCAOĞLU, Tarık İLKER, Cengiz BEKTAŞ, Semih SAYGIN, Sefer YAVANOĞLU, Tahir ÇALIŞICI, Aşur ÇALIŞKAN, Taner ÖZDEN, Alican DOĞAN, Ali YILMAZ, Sevil GENÇAY, Hüseyin ÇALIŞKAN, Tugay NAR, Akdemir GEDİK, Meltem YILMAZ, Evrim MISIR, Meltem ŞAHİN, Ali Can DOĞAN, Yakup Orkun KILIÇ, Asmin ÖDEN, Dilara MISIR, Umut BEKCİ, Ciran GEZİK, Soydan KAVRAAL, Mehmet KÖKSAL, Deniz Berfin ŞAHİN, Ozan KAYISI, Süleyman KİBAR, Doğan Barış UTKU, Seyfi Suha TOYDEMİR, Onur ARSLAN, Emre SİPAHİ, Mustafa KÖSEOĞLU, İsmet KÜÇÜKALPELLİ, Mehmet DURAN, Süha GEDİZLİ, Akat ÇUKUROVA, Mehmet BOZ, Melih SEZER, Kenan YILDIZ, Şemsettin DERTLİ, Sermet KÖK, Taner GÜRER, Menduh ÖZDEMİR, Sezai AKGÜN, Sedat BALCI, Sait YAYLACI, İlhan KARAGÖZ, Ahmet BOYACI, Mahmut BACI, Sayim ÇELİK, Abdullah ALGÜN, İsmet ÖZCAN, Fahrettin CİDAL, Mehmet PEŞKERSOY, Serpil Köksal, Orhan VARAN, Mustafa Naim ERGİN, Nafiz TATAR, Çiğdem ÖZERDOĞAN, Can ÖZERDOĞAN, Sami SOLMAZ, Canan ERTUĞRUL KIRMIZIGÜL, Ceren Görkem COŞKUN, Emin OĞUZTÜRK, Salih ALTAY, Özcan SAKALLI, Hasan Argun ALP, Veli ERDOĞAN, Uğur DEMİRAY, Uğurtan ONUR, Ömer ÖZBEY, Recep Erman UYUMAZ, Rıza Namık MADEN, Habib Tamer UYGUR, Tayfun TERZİOĞLU, Nesrin ARI, Nihat ŞENAYLI, Ramazan ÖNGÜN, Osman KADAYIFÇI, Adalet TÖRE ÖZTUNÇ, Ufuk SÖNMEZER, Uğur GENÇER, Ömer EYLEN, Orhan GÜLPINAR, Seyhan YAZIRLI, Rabia MÜEZZİNOĞLU, Yakup DENİZ, Yusuf UZUNER, Ahmet Lebib BÜYÜKEREN, Özcan ŞİRİN, Musa YAĞMURLU, Ceylan AKKUŞ, Yusuf ÇEKİÇ, Orhan Şenol ŞAHİN, Osman HOŞCAN, Yalçın ÜNLÜBAY, Handan YAĞMURLU, Halil İŞCANOĞLU, Vedat ÜNSAL, Erkan AFACAN, Volkan Düzenli, Mehmet TEKİN, Ufuk Candar FOYA, Serhat BOZTAŞ, Mehmet ATAY, Selami ERBEK, Cansel ASLAN, Yiğitcan ECEVİT, Özcan KAMIŞLI, Menderes AYHAN, Abdullah GÜNEY, Neslihan YEŞİL, Şayip TOROSLU, Osman CEVAT YAVUZ, Özcan OKUMUŞ, Sadık AKKUŞ, Ahmet Zahit GÜNDOĞAN, Betül ÇAĞLAR, Deniz BAĞ, Cabbar SALMAN, Bora GÜNGÖREN, Cansu AKBAY, Yalçın TÜZMEN, Emre DOĞAN, Hüseyin ŞAFAK, Mustafa TUTSAK, Özdoğan GÜNDÜZ, Yalçın BALCI, Nihal KALENDER, Selen KOÇAK, Şevket Emin GÖZAÇAN, Sümeyye ÖZDEMİR, Tarık AKSU, Neşe ÜNVER, Türker ETİKAN, Hakan TÜRKÖZ, Fikret KÖK, Alper DURUKAN, Necati KAŞIKARA, Yıldız DURUKAN, Kemal SÜTLÜ, Yusuf Ziya AYDIN, Gülay TATAR ÜTEBEY, Metin SAĞDIÇOĞLU, Taner BAŞACAR, Vedat ANGI, Hilmi GÜVEN, Nurçin ÜNAL, Abdullah ALTUNSARAY, Yavuz KARAKAŞOĞLU, Sabri ÖZTÜRK, Fatma Rana ARIBAŞ, Ali Kurtuluş TANIR, Yücel CABADAĞ, Zerrin Taç ERGİNKOÇ ALTUNTAŞOĞLU, Doğan HATİPOĞLU, Bahadır ÇAĞATAY, Azmi YILMAZ, NEJDET YEMİŞCİ, Aydın Altay ELALMIŞ, Atilla ALPAY, Ali Rıza BATMAZ, Tayyibe ACET, İhsan ATAK, Necla AKA, Nesrin ÖZMEN, Erbil YÜNÜR, Bekir ÇORUH, Behiç Suat ÖZPARLAK, Battal DEMİR, Kemal AYKAÇ, Muammer ZENGİN, Bayram YILMAZ, Yeter KILIÇ EROKAY, İbrahim UZUN, ALİ AKIŞ, Caner ÇİFTÇİ, Şerif SAYIN, Burhan AKIN, Ayşegül PİŞİRİCİ, Burhan ASLAN, Ali Kaya SALTIK, Mehmet UYSAL, Ali AKYOL, Temel ÖZTÜRK, Erol KARGI, M.Nuri TAŞKIN, Kemal ALTUNTAŞ, Cengiz HOSANLI, Hakkı Çakır, Haldun KARTAL, Cengiz BAYRİ, Cem ÇALIŞICI, Celal BÜYÜKTUNA, Abdullah GÜNAY, Osman GÖKÇE, Ali SIRAKAYA, Memduh ŞENER, Çetin DEMİRSOY, Haluk SAYGIN, Behçet Öner KILIÇARSLAN, İhsan YURT, Adnan ÖZTÜRK, İrfan UZUNER, Cengiz ÖKTEM, Yücel CABADAĞ, Rüstem KÖKEN, Mustafa TÜRKMEN, Turhan BULUM, Şükrü KAYACILAR, Şevket Emin GÖZAÇAN, Çağdaş MÜFTÜOĞLU, Birkan YÜKSEK, Bekir ÜSTÜN, Salih BULUT, Hayati SU, Edip ÖZDENER, Emin MUTLUAY, Emre AYTEMİZ, Feridun ATSOY, Müslüm YÖNTER, Hüseyin ŞAFAK, Rabia MÜEZZİNOĞLU, Sami Uğur ULAŞOĞLU, Şener NUHUT, Tolga TÜMER, Yılmaz SELÇUK, Yavuz Selim KAVAKLIOĞLU, Zeynep KAVAKLIOĞLU, Zaim Ümit ÖZKEFELİ, Emre YALÇIN, Gültekin ŞAHİN, Mürsel YALMANCIOĞLU, Fikret GÜNER, Süleyman Hilmi ÖZCAN, Erhan TEKELİ, Hulusi GÖKDUMAN, Mehmet İNEL, Mustafa CİVEK, İrfan KAFDAĞLI, Cengiz YILDIRAN, Metin YAYCILI, Mücahit Bera CEYLAN, Mehmet GÜLER, Kemalettin GÜVENÇ, Atilla YUNUSOĞLU, Ali ATASOY, Davut YAĞCI, Cumhur DEMİRKAN, Mehmet Sezai ÇAKMAK, Faruk BÖLÜKBAŞI, Ali Osman ALTUNTOP, Uğur Zeki KARSLIOĞLU, Ali Cafi ERDEM, Harun SAĞLIK, Düzgün GÜNGÖR, Turhan ÖZGENCİL, Zülfikar YILMAZ, Mehmet Ali KILINÇ, Abdurrahman BİLGİÇ, Fatih KAYMAKÇIOĞLU, Recep İPEK, Şaban KAVLAK, Naim TOYGAR, Ahmet BİLGE, Hatice Balkan, Ali DURUL, Celal ÜLGER,  Melike Özlem BİLGİLİ, Muhammed Semih KUL, Mahmut YILDIRIM, Muharrem UZEL, Mustafa ARI, Emin YEDEKÇİOĞLU, Mahmut Mevlana YETKİN, Alaeddin ÇETİNEL, Mahmut GÜNEŞ, KUDRET YÖRÜKOĞLU, Kemal MURTAZ, Kemal AVAROĞLU, Kazım ERBAY, Karabey DOĞAN, Kıvanç MISIRLI, İlhan SARIKAYA, Mehmet ACET, İbrahim Adil ERTUĞRUL, Hasan Uğur TÜRKOĞLU, Mehmet Ufuk GÜR, Mehmet MUTLU, İsmail Türesin ÖZPİNECİ, Maksut BIYIK, Baran ÖZSU, Erhan NAR, Mahmut Enis ERGİN, İlhami ŞAHİN, Osman Ulaş ER, Hidayet TATAR, Adalet TÖRE ÖZTUNÇ, İlhan Şahin, Akın AKBAY, Ziya DEMİRTAŞ, Hamdi YAVUZ, Abdulhalik UÇANER, Mehmet BABUR, Serpil DAMAR, Zihni KAYA, Mehmet SÖZERİ, Tayfun GENÇSOY, Öncü ÖZER, Hasip AKGÜN, Oktay KABADAYI, Mehmet GÜNGÖR, İsmet AZAPCI, Ahmet ŞEVKİ DÖLEK, Ali ÖZÇINAR, İsmail BAL, Fevzi SEZGİN, Ali İrfan ERTÜRK, Kadir Bülent KOÇMAR, Gülser DİNÇ, Zeki EZER, Mustafa İskender BAŞTAV, Hıdır OKTAY, İsmail SÖNMEZ, M. Nedim TURAN, Uğur Rasim DİNÇSOY, Mustafa YILDIZ, Mustafa MISIR, Mustafa YILMAZ, Murat KARAKUŞ, Murat BOZKURT, Muhterem KIZILTEPE, Muhittin Behiç HARMANLI, Muhittin ORAL, Sebahattin TANERİ, Muharrem AYBAKIR, Metin UZUNKARA, Metin ŞATIROĞLU, Mesut ÖNGELEN, Mehmet Semih KARAYAZGAN, Mehmet SELÇUK YEL, Mehmet Lütfi BİNGÖL, Mehmet Fahrettin KORKMAZ, Mehmet Arif TORUNOĞLU, Mehmet Ali KILIÇ, Mehmet Ali ERDEM, Hüseyin ÖZDEMİROĞLU, Turan ŞENCİL, Serdar BOZKURT, Erhan ALTINORDU, Filiz Sibel TEKİN, Mustafa PEŞAN, Halil İbrahim KONK, Ahmet Niyazi TAŞKAN, İbrahim ABANOZ, Mustafa PUÇULUOĞLU, İsmail Murat TEMİREL, Ahmet OKKERMAN, Ahmet Bican ATEŞOK, Ferit BAYDAR, Ahmet AŞKIN, Ahmet Celal BİRİNCİ, Ahmet Fatih AĞDACIOĞLU, Erol KOÇ, Mustafa ÖZDEN İYİCİL, Süleyman Utkan BARAN, Fahri KARAKOÇ, Aslan Mustafa ERDEM, Arif TEKÇAM, Gülgün Pişirici, Arif KAYA, Ahmet ÖZBEK, Adnan GÜRSES, Mustafa ATAKAN, Mustafa DOĞU, Musa HAMDAN, Aytekin AKMEHMET, Oğuzhan YALÇIN, Abdülsalih AYBAR, Müslüm AYDURAN, Kuddusi AKSOY, Mehmet ERDOĞAN, Mustafa ÜMİT ÇİFTÇİER, Cabbar SALMAN, Özden KOPARAN, Ahmet Kemaleddin GÜLCÜOĞLU, Kayhan İLBAŞI, Adil GÖLE, Gülcan ALP, Fahrettin BARİNAL, Kıvılcım ÇAKIR, Yasemin DURAL, Mehmet ERDEL, Semra TUTSAK, Erol ÖKSÜZ, Neşe ÜNVER, Oğuz ARSLAN, Edip ÖZDENER, Nadan Serpil Akın, Ahmet YILMAZ, Nadi ERKEKLİ, Erbay HAYDARDEDEOĞLU, Sabiha Meral Eyüp ALPTEKİN, GÜLENDER, Sabri ÖZTÜRK, Namık Kemal SIPCIKOĞLU, Murat ÖZSOY, Turgay KILIÇ, Uğur BİCAN, Hakan TÜRKÖZ, Yunus BARKA, Emre AYTEMİZ, Erdal DEMİR, Cumali GÜNGÖR, Ertürk DEMİR PEHLİVAN, Nihat AKMEHMET, Yeşim AYDOĞAN, Fehmi DÖKMETAŞ….

One Reply to “DEMOKRAT MÜHENDİSLER, EMO ANKARA ŞUBESİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINIDIR”

 1. Merhabalar,
  Ülke ve toplumsal gelecek uçurumun eşiğindeyken, Demokratların, Yurtseverlerin, Devrimcilerin aralarında bölünmemelerini..80 öncesinde sol içindeki bölünmelerin, kavgaların bedelinin ne olduğunun anımsanmasını diliyorum…
  Ankara Şubesi seçimlerine iki ayrı liste ile katılan yurtseverlerin aralarındaki görüş ayrılıklarının, giderek aşılması zor ve ağır suçlamalara yönelmesini kaygıyla karşılıyorum… Kazanan hangi liste olursa olsun, seçimden sonra diğerini ötekileştirmeyen/dışlamayan anlayışların (gençlere de örnek olacak şekilde!) ağır basmasını umuyorum…
  Şube seçiminden sonra; her iki grubun da, bir sonraki seçim için (daha önceleri de uygulandığı gibi) NİSPİ TEMSİLLİ DEMOKRATİK ÖN SEÇİM YÖNTEMİNE dönüleceğini şimdiden ilan etmelerini öneriyorum.
  Enerjimizi derin ayrışmalara, ağır suçlamalara yöneltmek ve kazananın diğerini yok saydığı bir ortama dönüştürmek yerine; önümüzdeki süreçte, TMMOB ve EMO geleneklerine de uygun olarak, ülkedeki çok ağır sorunlara karşı meslek alanlarımızın sorumluluğuyla topluma ışık tutacak bir mücadele içinde GÜÇBİRLİĞİYLE olunmasını öneriyorum.
  Selamlar, saygılar,
  Serdar Karsu (9482 no’lu üye)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts