MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİN MÜHENDİSLERCE YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

0 Comments

Değerli SMM Meslektaşımız,

Şubemizin 26. Olağan Genel Kurulu’nun üzerinden iki yıl geçti ve yeni bir Olağan Genel Kurul sürecine girmiş bulunmaktayız.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER yönetimleri olarak, 2015 yılından bu yana uygulanması için yoğun çaba harcadığımız, Doğalgaz bağlantısı yapılacak binalarda, statik elektrikten kaynaklı riskleri önlemek için doğalgaz tesisatına tesis edilen topraklamanın kontrol edilmesi, ölçülmesi ve raporlanması işinin, Ankara ilinde, SMM Üyelerimiz tarafından hayata geçirilmesi sağlanmış ve mesleki denetimi de yapılmıştı. Şubemizin tasarım ve uygulama sürecine öncülük ettiği QR kod sistemi almış, siz SMM meslektaşlarımızın sunduğu mühendislik hizmetleri erişilebilir ve izlenebilir bir yapıya geçirilmişti.

Hedefimiz, bu uygulamanın Şubemiz coğrafyasındaki tüm gaz dağıtım şirketleri ile görüşmelerini sürdürmek ve bu çalışmayı yaygınlaştırmak olacaktı. Ancak seçim sürecinde yaşanan yol kazası bu çalışmalarımızı sekteye uğratmıştır. Frekans Yönetimi ise bu konularda bir arpa boyu yol katetmemiş, herhangi yeni bir çalışma da yürütmemiştir.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak temel hedeflerimizden bir tanesi de Elektrik Yüksek Gerilim tesislerinin sürekliliğinin kusursuz bir şekilde devam etmesi, beraberinde bu tesislerde can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ekonomik kayıpların önlenmesi, aynı zamanda bu alanın meslektaşlarımızın iş alanı olarak kabulünün tüm dağıtım şirketi bölgelerinde sağlanmasıydı. Bu amaçla çalıştay düzenledik ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdik, çalışmalarımızın karşılıklarını da almaya başlamıştık. Örneğin MEDAŞ bölgesinde 2019 yılı için 400 kVA üstü tüm üçüncü şahıs trafolarda işletme sorumlusu aranmasını sağlarken; yaptığımız görüşmelerle, 2020 yılı için bunun 400 kVA altı için dâhil olmak üzere istenmesinin yolunu açtık. Geçmiş iki yılda yaptığımız çalışmaların üzerine herhangi bir şey eklenmediği gibi SMM meslektaşlarımızın yazılı taleplerine bile cevap verilmediğini, her alanda olduğu gibi YG İşletme Sorumluluğu alanında da sorunların artarak devam ettiğini gördük. Güçlü ve sorunlara çözüm üretebilen bir Teknik Büro olmamasının da bu durumda önemli bir etkisinin olduğunun bilincindeyiz. Önümüzdeki 2 yıl için hedefimiz, Şubemiz etkinlik alanındaki tüm elektrik dağıtım şirketleri ve EPDK ile görüşmelerimizi devam ettirerek, uygulamaları yaygınlaştırmaya devam etmek olacaktır.

Diğer taraftan etüt ve proje müellif kaydı yapma veya yenileme ile sicil kaydı gibi işlemler adı altında belediyelerin üyelerimizden kayıt ücreti alması hususunun hukuka uygun olmadığına ilişkin emsal yargı kararlarını ileterek tüm Şube coğrafyamızda yer alan belediyeleri uyarmış ve üyelerimizden bu yönde talepte bulunulmamasını istemiştik. Maalesef bu çabalarımız mevcut Frekans Yönetimi tarafından takibi yapılmadığından bu konuda da mesafe alınmamıştır.

Şubemizin 27. Olağan Genel Kuruluna doğru giderken, DEMOKRAT MÖÜHENDİSLER olarak

  • Farklı meslek gruplarının yetkisiz olarak SMM meslektaşlarımızın çalışma alanlarında hizmet üretmelerini engelleyerek SMM meslektaşlarımızın hak kayıplarını ortadan kaldıracak mesleki denetim uygulamaları için çalışmalar yapacağız.
  • Hem kamu can ve mal güvenliği, hem de SMM üyelerimize yeni iş alanları açabilmek için Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım şirketleri ile protokoller yapacak, test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerinin üyelerimiz tarafından yürütülmesi için çalışmalar yapacağız.
  • SMM üyelerimizin mevzuattan kaynaklanan yaşadıkları problemleri tespit edip, düzeltilmesi yönünde çalışmalar yürüteceğiz.
  • Belediyeler, İtfaiye Daire Başkanlıkları ile koordineli bir çalışma başlatarak SMM meslektaşlarımızın ruhsat aşamasında elektrik, yangın alarm, haberleşme tesisatlarını inceleyip uygunluk raporu düzenleyebileceği protokoller düzenleyebilmek için çalışacağız.
  • Şubemiz etkinlik alanındaki tüm dağıtım şirketleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve EPDK nezdinde çalışmalarımızı yürütecek Elektrik Yüksek Gerilim tesislerinin sürekliliğinin kusursuz bir şekilde devam etmesi, beraberinde bu tesislerde can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ekonomik kayıpların önlenmesi, aynı zamanda bu alanın meslektaşlarımızın iş alanı olarak kabulünün sağlanması için çalışacağız.
  • SMM meslektaşlarımızın sunduğu mühendislik hizmetlerini erişilebilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşturmak için daha önce başlattığımız QR kod sistemini yaygınlaştıracağız.
  • e-Denetim ile Mesleki Denetimin yaygınlaşmasını ve kolaylaşmasını sağlayacağız.
  • Haberleşme alanında SMM yetki belgesinin zorunlu olması için çalışmalar yapacağız.
  • SMM üyelerimizin gerek anayasa ve gerekse yasalardan kaynaklanan haklarını koruyacak ve geliştirmek için çalışmalar yapacağız.
  • SMM üyelerimizin zor ekonomik koşullar ve rekabet ortamında ürettiği mühendislik hizmetleri için yayınladığımız en az ücret tarifelerimizin sahada uygulanabilmesi için çalışmalar yürüteceğiz.

2022-2023 yılları boyunca SMM Üyelerimizin hiç bir sorusuna yanıt veremeyen ve sizlerin hiç bir sorununa çözüm üretemeyen, çökmüş olan EMO Ankara Şubesi Teknik Bürosu’nu yeniden eski donanımlı günlerine döndüreceğiz.

Geçtiğimiz dönem kesintiye uğrayan çalışmalarımızı hızlandırmak ve geçmişte olduğu gibi siz SMM Üyelerimizin meslek haklarını korumak ve geliştirmek için hepinizi 25 Şubat 2024 Pazar Günü yapılacak seçimlerde Ali YİĞİT ile başlayan DEMOKRAT MÜHENDİSLER Listesine oy vermeye çağırıyoruz.

KARANLIĞI ÜRETTİKLERİMİZİN GÜCÜYLE YENMEK İÇİN

SMM MESLEKTAŞLARIMIZI BİRLİKTE YÜRÜMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Sevgi, dostluk ve dayanışma dileklerimizle,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts