“Kıdem Tazminatı Kırmızı Çizgimiz!” Söyleşisi

0 Comments

Demokrat Mühendisler pandemi dönemindeki e-söyleşilerinin üçüncüsünde iktidarın her fırsat bulduğunda sermayeye kaynak olarak değerlendirdiği, emekçilerin güvencesi olan Kıdem Tazminatı tartışmaları hakkında yaptı. DİSK Birleşik Metal-İş TİS Uzmanı İrfan Kaygısız ile Kıdem Tazminatı yerine konulmak istenen