Enerjide Güncel Durum

0 Comments

2020 yılı başlarında ortaya çıkan ve etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinde Türkiye’de yaşam tüm dünyada olduğu gibi belirgin şekilde etkilenmiştir. Bu durumun elektrik enerjisine olası etkilerini görebilmek amacıyla yılın ilk altı ayının genel elektrik enerjisi verilerinin

“Elektrik Tesislerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” Söyleşisi

0 Comments

İş kazaları ve işçi güvenliği konusunda ne gibi tedbirler alınabileceği ile ilgili gerçekleştirdiğimiz söyleşimizde, Elektrik Mühendisi Murat ERARSLAN ile “Elektrik Tesislerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konusunu değerlendirdik! Mesleğe yeni başlayan mühendisler ve meslekte deneyimli

“Kıdem Tazminatı Kırmızı Çizgimiz!” Söyleşisi

0 Comments

Demokrat Mühendisler pandemi dönemindeki e-söyleşilerinin üçüncüsünde iktidarın her fırsat bulduğunda sermayeye kaynak olarak değerlendirdiği, emekçilerin güvencesi olan Kıdem Tazminatı tartışmaları hakkında yaptı. DİSK Birleşik Metal-İş TİS Uzmanı İrfan Kaygısız ile Kıdem Tazminatı yerine konulmak istenen