Meslekte Birlik Artıklarıyla İttifak Yapanlara Oy Yok!

EMO Ankara Şubesi Genel Kurulu’nda DEMOKRAT MÜHENDİSLER’i (demokratları, devrimcileri ve sosyalistleri) tasfiye etmek için MESLEKTE BİRLİK artıklarıyla ittifak yapanların adaylarına oy vermeyin!

Sevgili EMO delegeleri ve meslektaşlarımız,

EMO Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu ve seçiminin üzerinden 6 ay kadar, EMO 46. Dönem Genel Kurulu üzerinden ise 2 yılı aşkın bir süre geçti.

Pandemi öncesi ilişki biçimleri zorunlu olarak ortadan kalkmış olsa da meslek ve meslektaşlarımızın sorunları katlanarak devam ediyor. COVID-19 salgını, bilindik siyaset yapma biçimlerimizi zorunlu olarak değiştirdi. Çevrimiçi ortamlardaki toplantılar örgün siyaset yapma biçiminin yerini çoktan aldı bile.

Küresel düzeyde yaşanan COVID-19 salgının nasıl seyredeceği konusu belirsizliğini korurken ve çok daha insani/ acil sorunların önüne geçmemesi için seçim tartışmalarını öne çıkarmadık. Ancak görünen o ki bir yandan COVID-19 salgınının yarattığı sorunlarla boğuşurken, diğer yandan da yeni oluşan ortamda hem EMO Ankara Şubesi hem EMO hem de ülke gündemine ilişkin tartışmaları sürdürmek gerekiyor.

Doğal olarak da başlangıç noktası 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan EMO Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu ve seçimi olmak zorunda.

Gerek genel kurul öncesi ve genel kurul süreci, gerekse daha sonra yaşananlar hakkında meslektaşlarımızı doğru bilgilendirmek elzem hale gelmiştir.

15-16 Şubat 2020 Cumartesi/Pazar günleri yapılan EMO Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri sonucunda kendisini Özgürlükçü, Çağdaş, Demokrat Mühendisler (ÖÇDM) diye tanımlayan grup seçimi kazanmıştır.

Seçime katılan diğer bir grup olan biz Demokrat Mühendisler ise seçimi kaybetmiş bulunmaktayız.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER, sadece EMO Ankara Şubesi’nde değil, hem EMO ve TMMOB’de hem de ülkemizde -özelleştirme karşıtı mücadele, Nükleer Santrallere karşı mücadele, Enerji Kongrelerinin başlatılması, TMMOB Demokrasi Kurultayı vb. projeler başta olmak üzere- önemli tarihsel başarılara imza atmış olan mesleki demokratik bir hareket olarak, TMMOB’nin son otuz yılına katkısını koymuş bir harekettir. DEMOKRAT MÜHENDİSLER, mühendis-mimar mücadelesi tarihinde önemli bir yere sahiptir ve bu mücadele onurlu yerini almıştır, almaya da devam edecektir.

EMO Ankara Şubesindeki bu değişimin gerek EMO Genel Merkezine gerekse TMMOB’ye ne şekilde yansıyacağı ve sürecin nereye evrileceğinin işaretlerini görmekle birlikte EMO 47. Olağan Genel Kurulu’nda yaşayarak göreceğiz.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in EMO Ankara Şubesi seçimini kaybetmesiyle birlikte 1977 Ocak ayında başlayan, 1988-90 arasında kesintiye uğrayan ve 1990 yılı ile yeniden başlayan DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in yönlendiriciliğinde kesintisiz bir şekilde 30 yıl devam eden onurlu yürüyüşünün bitmediği ancak kesintiye uğradığını söyleyebiliriz.

EMO Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurul sürecinde yaşananların da 30 yıldır DEMOKRAT MÜHENDİSLER’e oy veren meslektaşlarımız ve demokratik kamuoyuna aktarılması tüm bu kesimlere karşı sorumluluğumuz gereğidir. Yaşanılan süreç, ‘bir seçim yapıldı ve seçimi de ÖÇDM kazandı’ denilemeyecek kadar önemli ayrıntılar içermektedir.

ÇDM Meslekte Birlikle Dirsek Temasında!

Süreç, 2019 yılının Mayıs ayında bir grup meslektaşımızın, ‘Çağdaş Demokrat Mühendisler (ÇDM) adıyla EMO Ankara Şubesi’nde yeni bir oluşuma gittiklerini, EMO Ankara Şubesi Demokrat Danışma Kurulu içinde yapılacak Ön Seçime katılmayacaklarını ve doğrudan EMO Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul’unda liste çıkaracaklarını’ ilan etmesiyle başladı. Bir grup meslektaşımızın bu şekilde bir oluşumun içinde olmaları yadırganacak bir durum değildir. Yadırganacak durum; yapılacak ön seçime katılmayacaklarını ilan etmeleridir.

Bunun iki anlamı vardır: Birincisi, DEMOKRAT MÜHENDİSLER hukukunun ÇDM tarafından kabul edilmeyeceğidir. İkinci ve en önemli konu ise; Ön Seçim’den kaçılıyorsa genel seçimde kimin oyunu isteyecekleri konusudur.

Bilindiği gibi Ön Seçim EMO Ankara Şubesi DEMOKRAT DANIŞMA KURULU bileşenleri ile yapılmaktadır. Bu seçimden kaçmanın anlamı: ÇDM’nin demokrat üyeler dışındaki kesimlerin oylarını isteyecekleri anlamını taşımaktadır. ÇDM’nin açıklamasının ardından bu konu o dönemlerde yapılan EMO Ankara Şubesi DEMOKRAT DANIŞMA KURULU toplantılarında sıkça dile getirilmiştir.

Meslekte Birlik (MB) Kimdir? Neden DEMOKRAT MÜHENDİSLERE karşıdır?

MB, TMMOB ve Odalarının özerkliğine karşıdır. MB, TMMOB ve Odalarını iktidarların payandası yapmaya çalışmıştır.

MB, gücünü üyesinden değil, iktidardan almaktadır (Hemen hemen her seçimde MB’nin adayları ya kamu kuruluşlarında etkin görevlerde olanlardan seçilmiş ya da adaylıktan sonra etkin görevlere gelmişlerdir).

MB, nükleer santral yanlısıdır.

MB, kardeşliğe, barışa ve bir arada yaşamaya karşıdır (farklı inanç gruplarını ve farklı etnik yapıları her zaman dışlayıcı ve aşağılayıcı bir dili kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir).

MB, özelleştirmecidir. Cumhuriyetin birikimlerinin haraç mezat satılmasına hep sessiz kalmışlar, hatta seçim bildirgelerinde özelleştirmeyi savunmuşlardır.

MB, seçmenlerini hep kamu olanaklarıyla seçimlere taşımıştır.

1990 yılında başlayan süreç ağırlıklı olarak DEMOKRAT MÜHENDİSLER ile kamu kurum ve kuruluşlarının açık desteğini alan ve kendisini milliyetçi-muhafazakâr olarak tanıtan MESLEKTE BİRLİK arasındaki iktidar mücadelesidir. Ülkede bazen tek parti iktidarı, bazen de koalisyonlarla oluşan siyasi iktidar içerisindeki çoğunluk yapısı her zaman MESLEKTE BİRLİK bileşenlerini beslemiş ve desteklemeyi sürdürmüştür.

Kasım 2002 genel seçimleri sonucu AKP ile ve uzunca bir aradan sonra yeniden tek parti iktidarıyla tanıştık. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi AKP’nin ilk dönemlerinde de MESLEKTE BİRLİK, kamu olanaklarını kullanarak varlığını sürdürmüştür. 2005 yılından itibaren iktidar nimetlerinden faydalanamayan bazı MESLEKTE BİRLİK bileşenleri ile iktidarla içiçe olan kesimi kendi aralarında çıkar çatışması yaşamaya başlamış ve ardından da MESLEKTE BİRLİK yapısı ikiye ayrılmıştır.

Bu ayrışmanın temeli, 1970’lerden itibaren -iktidarda olmasalar da- iktidar nimetlerinden her dönem beslenmeyi başarmış ancak AKP iktidarı tarafından dışlanmaya başlanmış milliyetçi kesim ile AKP bileşenleri olan muhafazakâr kesim arasındaki çıkar çatışmasıdır. 2006 şube genel kuruluna da eski ortaklar ayrı ayrı listelerle katılmışlar ve ayrışmayı tescil etmişlerdir.

Daha sonraki süreçlerde bu ayrışma devam etmiş ancak parçalı yapıları nedeniyle MESLEKTE BİRLİK bileşenleri EMO Ankara Şubesi’nde iktidar seçeneği olmaktan çıkmıştır.

ÇDM, bu ayrışmanın her iki kanadına da mavi boncuk dağıtarak kendi payına ‘bir iktidar çıkarma’ projesine girişmiştir. ÇDM ve MESLEKTE BİRLİK artıkları ittifakı, gizli yürüttükleri bu projeye daha sonra Toplumcu Demokrat Mühendisler (TDM) ve Direnç Blog adlı grubu da katmıştır. Yeni oluşan ittifakın adı da Özgürlükçü Çağdaş Demokrat Mühendisler (ÖÇDM) olmuştur.

Özgürlükçü Çağdaş Demokrat Mühendisler (ÖÇDM) – Meslekte Birlik İttifakı Nasıl Şekillenmiştir?

EMO Ankara Şubesi’ne bağlı Kayseri ve Konya temsilciliklerinde ve Ankara’da milliyetçi ve muhafazakâr üyelerin seçimlerde liste çıkarmaya niyetli bazı üyelerce ziyaret edildiği (ki bu ziyaretleri ÇDM’nin sözcülüğünü yapan kişi yapmıştır) ve ‘seçimlere katılmaları (hatta otobüs tutma konusunda da bir siyasi partinin yardımcı olacağı) ve komünistlere karşı (burada komünistler DEMOKRAT MÜHENDİSLER oluyor) Özgürlükçü Çağdaş Demokrat Mühendislere oy vermeleri karşılığında da Kayseri ve Konya Temsilciliklerinin Şube olacağı’ garantisi verildiği duyumları ortalıkta dillendirilmeye başlamıştır.

6 Şubat 2020 Perşembe günü yapılan EMO ANKARA ŞUBESİ DANIŞMA KURULU’nda, aylardır gizli yürütülen bu görüşmeler (görüşen kişilerin ismi de zikredilerek) ifşa edilmiştir. Bu ilişkilerin ortaya döküleceğini bilen ÇDM sözcüsü rahatsızlanarak DANIŞMA KURULU toplantısına katılmamış, ancak ertesi sabah aniden iyileşerek Kayseri’deki Meslekte Birlik artıklarıyla görüşmeye gidebilmiştir.

Yıllarca Meslekte Birliğin sözcülüğünü yapan, devletin elindeki tüm imkânlarla EMO Ankara Şubesi’nin, dolayısıyla EMO ve TMMOB’nin demokrat geleneğine karşı mücadele eden, DEMOKRAT MÜHENDİSLER’i desteklediği için Telekom’da sürgüne uğrayanların müsebbibi olan şahısla aylar öncesinde yapılan kirli ittifak 6 Şubat 2020’de yapılan EMO Ankara Şubesi Danışma Kurulu’nda ayyuka çıkmış, hatta ÖÇDM’in başkan adayı tarafından ‘Eğer böyle bir görüşme, ittifak varsa ortaklarımızla olan ilişkimizi gözden geçiririz’denmiştir. Ancak o günden bu güne, bırakalım gözden geçirmeyi, el ele, kol kola yürünmeye devam edilmiş ve edilmektedir.

Meslekte Birlik ile yürütülen bu ilişki biçiminin kabul edilemezliği ve EMO ANKARA ŞUBESİ tarihine ihanet sayılacağı EMO ANKARA ŞUBESİ DANIŞMA KURULU bileşenlerince de tescillenmiştir.

Bu ilişkilerin tarafları gerek WhatsApp gruplarında gerekse Facebook vb. sosyal mecralarda bu ittifakı açıkça savunmayı ve birlikte DEMOKRAT MÜHENDİSLER’e saldırmayı sürdürmüşlerdir. DANIŞMA KURULU’nun açık iradesine rağmen ÖÇDM yaptığı ittifak bozulur kaygısıyla hemen ertesinde yeniden ilişkiyi canlandırmak üzere eski Telekom çalışanı bileşenlerini devreye sokmuş, Direnç ekibi ve ÇDM ekibi içindeki bu kişiler temasa devam etmişlerdir.

MESLEKTE BİRLİK’in eski şeflerinden birisi 14 Şubat 2020 günü açıkça WhatsApp’tan ÖÇDM’yi destekleyeceklerini ilan etmiştir. Bunun üzerine ÖÇDM Yönetim Kurulu Başkan adayına ‘madem demokratlardan oy istiyorsunuz bu konuda bir şey yapmayacak mısınız? Bir açıklama yapın denilmiş’ ancak bu kişi kulağının üstüne yatıp ‘istemem yan cebime koy’ tarzını benimsemiştir. Bu durum açıkça göstermiştir ki; bu kirli ittifak sadece ÇDM’nin bir operasyonu değil, tüm ÖÇDM bileşenlerinin ortak bir operasyonudur.

Telekom’dan emekli bir EMO ANKARA ŞUBESİ DANIŞMA KURULU üyesi danışma kurulu toplantılarına katıldığından buradaki tartışmaları ve DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in mahremi denilecek bilgileri bile eski MESLEKTE BİRLİK şefine aktarmakta bir beis görmemiş, bu bilgiler eski meslekte birlik şefi tarafından daha sonra yapılan açıklamalarda kullanılmıştır.

Ortada devrimcileri, sosyalistleri ve demokratları tasfiye etmek için oluşmuş bir blok vardır.

EMO Yönetim Kurulu içinde çoğunluğu elinde bulunduranlar da EMO Genel Merkezi’ni Kirli İttifak’ın Seçim Bürosuna çevirmişler ve oluşan bu kirli ittifaka maalesef açık şekilde destek vermişlerdir!

ÖÇDM’nin Meslekte Birlik uzantılarıyla olan ittifakları bir söylentiden ibaret değildir!

  1. EMO Ankara Şubesi Genel Kurulu’nda ÖÇDM adına yapılan tüm konuşmalar, geçmişte Meslekte Birlik sözcülerinin yaptığı gibi DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in siyaset yaptığı üstüne olmuştur. ‘Burası meslek odası, siyaset yapma yeri değil’ ifadeleri sık sık salondaki Meslekte Birlik uzantılarınca alkışlanmıştır.
  2. ÖÇDM’nin asıl ve yedek delege listesinde çok sayıda Meslekte Birlik uzantısı üyeler vardır.

Seçim aritmetiği ÖÇDM ile meslekte birlik uzantılarının ittifakını teyit ediyor!

ÖÇDM meslekte birlik artıkları ile ittifakını gizlemek için DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in Konyalılarla ittifak yaptığı yalanını ortaya attı!

Konya’da yapılan üye toplantısını gerekçe göstererek DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in seçim öncesi Konyalılarla ittifak yaptığını hiç utanmadan ilan etmişlerdir. Seçim öncesi yaptığımız açıklamada bu açıklamalarının tamamen çarpıtma olduğunu ve ‘ahlak sukut etmiştir’ diyerek bunun gayri ahlaki bir tutum olduğunu belirtmiştik.

Genel Kurul salonu, kendisini Anadolu Mühendisler grubu olarak adlandıran grup ile ÇDM temsilcisinin kürsüden karşılıklı atışmalarına sahne olmuş, reddedilen ilişkileri Konya’dan gelenler tarafından da afişe edilmiştir. Zaten seçim sonuçları da bizi doğrulamaktadır. Çünkü; Konya’dan toplamda 135 üye seçime katılmış ve Anadolu Mühendisler grubu da 187 oy almıştır.

ÖÇDM ile meslekte birlik artıkları seçim zaferlerini de beraber kutladılar!

Seçimin hemen bitiminde ittifak bileşenleri zafer pozunu da beraber vermiştir. Ertesi gün de WhatsApp’tan kutlamalarını sürdürmüşlerdir. Kutlamaların tek bir odağı vardı; DEMOKRAT MÜHENDİSLER’e karşı “Zafer” kazanmışlardı (!)

Hatta bu kişiler “önce şube, sonra merkez, sonra TMMOB”, “20 yıldır aynı derebeylerin oyuncağı olan Oda’mız için”, “%3 lük çetelerin bizi temsil etmelerine izin vermeyelim” diyerek üyeleri seçimlere çağırmış, geçmiş Şube Yönetimlerini muhteris, munafık, vandal, çeteci, çakal olarak nitelemiştir. Seçim günü ise “Şube’yi aldık, darısı diğerlerine… EMO merkezi normale çekiyoruz, sıra ile yavaş yavaş, 20 yılda giren hastalık 20 günde çıkmaz” diyerek kutlama mesajları yayınlamışlardır.

Bu ittifakları örgütleyen, aylar geçmesine rağmen bu cümleleri EMO Demokrat geleneğine söyleyenlere sessiz kalan EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu DEMOKRAT MÜHENDİSLER’i temsil etmemektedir!

Hedeflerinde EMO ve TMMOB olan bu kişilerin EMO Genel Kurulu’nda delege olmaları, bu ittifakları örgütleyen ve dahası meşru görenlerin EMO Genel Kurulu’nda söz söylemeleri utanç vericidir.

Aylardır pandemi sürecini bahane ederek DANIŞMA KURULU’nu farklı yöntemlerle toplamayan, odanın demokratik kanallarını kapatan, rutin şube faaliyetlerini bile yapamaz hale gelen EMO Ankara Şube Yönetimi’nin bileşenlerinin EMO Genel Kurulu’nda söyleyecekleri sözlerin bizim nazarımızda bir karşılığı yoktur.

EMO Ankara Şubesi’nden demokratları, devrimcileri ve sosyalistleri tasfiye etmek için işbirliği yapanlar bugün post kavgasına düşmüşler ve ayrı ayrı listelerle şanslarını denemektedirler.

Tüm delege arkadaşlarımızı, EMO Ankara Şubesi Genel Kurulu’nda DEMOKRAT MÜHENDİSLER’i (demokratları, devrimcileri ve sosyalistleri) tasfiye etmek için MESLEKTE BİRLİK artıklarıyla ittifak yapanların adaylarına oy vermemeye davet ediyoruz!

EMO ve demokratik kamuoyuna saygılarımızla,

Sevgi, dostluk ve dayanışma dileklerimizle,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

2 Yorum

  1. […] alınan temsilcilerin illeri ile mühürsüz seçim arasında direkt bir ilişki görebilirsiniz: Demokrat Mühendislerin yaptığı açıklamadaki seçim katılımlarını incelediğinizde seçimi belirleyen Konya ve Kayseri olmuştur. […]

    16 Ağustos 2020
    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.